Hur vi arbetar kan sammanfattas under tre ledord

Personlig

Vi är byrån som vill lära känna dig och ditt företag.

Kom in, ta en kopp kaffe och sätt dig ner för att surra ett tag. Vi vill gärna veta hur du tänker kring ditt företag och vilka planer du har så att vi på bästa sätt kan stötta dig i dessa beslut. Vi verkar för att skapa långvariga och goda relationer med våra kunder, därför sätter vi stort värde vid den ärliga och förtroendefulla dialogen. Vi älskar vårt arbete och har roligt på jobbet.

Nytänkande

Vi drivs mycket starkt av att vara flexibla, snabba och utvecklande. Vi älskar när vi får skapa nya förbättrade rutiner tillsammans med våra kunder. Det kan t ex handla om att integrera kassan med bokföringen, skanning av leverantörsfakturor och verifikat eller ordna så att kundens anställda kan registerna sina timmar i en app.

Noggrann

När du som kund väljer Kuststadens Ekonomi kan du vara trygg i att vi arbetar med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi lägger stor vikt vid att göra rätt från början, detta för att det spar tid vid bokslut men mest för att du som kund ska veta att du kan ta viktiga beslut grundade på våra rapporter. Vi utgår alltid ifrån dina behov, granskar vilka ditt företags viktigaste processer är och anpassar våra tjänster utifrån det. Vi ser alltid till att anpassa kontoplanen efter din verksamhet och ser över behovet av resultatenheter och projekt.

Kuststadens Eknomi

En av mina stora passioner är att få bidra till utveckling i företagen. Jag älskar att få lägga det pussel som ekonomistyrning innebär. Att först se problemen men att sedan få hitta lösningarna.

Anledningen till att jag startade min egen byrå, Kuststadens Ekonomi, var för att jag ville känna mig flexibel och fri att fatta snabba beslut. Min ambition är inte att bygga största byrån, jag vill att kunderna verkligen ska känna att vi älskar vårt arbete och gör vad vi kan för dem samt att vi vill deras bästa. Jag tänker aldrig arbeta efter devisen ” det är ju i alla fall säkra timmar”. Nä, om vi ser att vi kan förbättra, utveckla och förändra så gör vi det, det är en ständigt pågående process.

Min kompetens grundlades vid Umeå Universitet 2004. Bakom mig har jag flera år som konsult vid en större revisionsbyrå men även som ekonomichef vid privata företag.

Jag vill omge mig med medarbetare som trivs i miljön och med varandra. Tillsammans skapar vi en arbetsdag fylld av värme och skratt. Hos oss känner kunderna sig som hemma. Hämtar kaffe själva, kommer med skidpjäxor eller arbetsklädd.

Sara Martinell