Låt oss vara ditt företags egna ekonomiavdelning!

Kuststadens ekonomi erbjuder redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning till ditt företag så att du ska kunna fokusera på det du gör bäst. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera företagets rutiner och vårt eget arbetssätt eftersom det i slutändan ger en produkt som kommer att vara vägledande i ditt fortsatta arbete. Vi arbetar nästan uteslutande digitalt och med tekniska lösningar anpassade just för din verksamhet och håller alltigenom en hög kvalitet. Vi är auktoriserade genom SRF och går kontinuerligt på utbildning för att kunna ge dig ännu mer.

Vi är flexibla och skräddarsyr våra lösningar för dig som kund. Målet är såklart att hitta en helhetslösning som utgår ifrån ditt företags behov.

Vi arbetar mycket med att skapa goda och nära relationer till våra kunder, vi vill verkligen förstå din verksamhet. För att vi ska kunna hjälpa dig att uppnå högre lönsamhet måste vi veta vad du gör idag och vilka planer du har i framtiden. Vi har inte lyckats förrän alla våra kunder förstår den ekonomiska rapporteringen som de får av oss.