Våra tjänster

Våra tjänster är utformade för att bidra till utveckling i ditt företag.

Läs mer under respektive tjänst och har du funderingar tveka inte att kontakta oss.

Löpande redovisning, leverantörs- och kundreskontra. Ofta fakturerar våra kunder själva direkt i systemet, men om valet faller

Mer

på att vi hellre ska skapa fakturan gör vi självklart det. Vi ser med fördel att leverantörsfakturor skannas och sätter upp attestordning. Vi kan även erbjuda digital hantering av kvitton.

Mindre

Vi skapar lönespecifikation och betalar ut löner. Vid årets slut lämnar vi kontrolluppgifter till Skatteverket och rapporterar till Fora.

Mer

Löpande under året sköter vi rapportering till exempelvis scb, collectum, byggnads samt rekvirerar lönebidrag och lämnar arbetsgivarintyg.

Vi hjälper till att hantera tidrapportering digitalt så att den säkrare kommer in i löneprogrammet och sparar tid för alla.

Mindre

När året är slut så ser vi till att göra bokslut så snart som möjligt. Bokslutet är helt digitalt och kan därför snabbt överlämnas till kund

Mer

och revisor. Vi lämnar även över hela årets avstämning och löner digitalt i samband med årets slut.

Mindre

Våra månadsrapporter är väl genomarbetade och föregås av noggrann avstämning. Vår målsättning är att presentera en produkt

Mer

där du som kund har ett gott stöd i den fortsatta verksamheten. Vi använder nyckeltal i diagram och kommentarer till rapport och resultat.

Mindre

Vi gör likviditetskalkyler utifrån kundens behov men minst en gång i månaden och den stäcker sig då ett år framåt. På så vis får

Mer

våre kunder en överblick över eventuell likviditetsbrist i tid för att kunna göra något åt den.

Mindre

En budget utgår ifrån tidigare års siffror i kombination med förväntningar på det nya året. När vi budgeterar tillsammans med

Mer

våra kunder går vi igenom avtal och kostnader, simulerar vilken försäljning som behövs för en viss kostnadsbild eller tvärtom anpassar kostnaderna utifrån en given försäljning. För företag som är säsongskänslig är det en trygghet att ha en budget att luta sig mot när månadens resultat pekar nedåt.

Mindre

Vi tar hand om moms- och arbetsgivardeklarationer till Skatteverket.

Mer

Vi sköter även inkomstdeklarationer för bolaget och privatpersoner samt K10 för ägarna och beräkning av utdelning.

Mindre

Vi administrerar ett flertal fastighets- och byggbolag och har stor kompetens inom detta område. Vi har koll på proportionering

Mer

av moms, jämkningsregler, rot och rut, omvänd byggmoms och byggherresmitta samt andra vanliga förekomster inom dessa områden.

Mindre

När ett nytt bolag ska startas är det mycket att tänka på. Vi guidar och bildar bolaget, vi ser också till att bolaget blir registrerat

Mer

som arbetsgivare och för skatt och moms.

Mindre